ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ρινοπλαστική είναι μία από τις πιο σημαντικές επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική καθώς η μύτη αποτελεί βασικό ανατομικό στοιχείο που καθορίζει την ομορφιά και αρμονία ενός προσώπου.

Η επέμβαση διορθώνει ασυμμετρίες, αλλάζει το σχήμα και το μέγεθος της μύτης ώστε αυτή να βρίσκεται σε ανατομική αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και να έχουμε ένα συνολικά ομορφότερο πρόσωπο!

Η ρινοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί με αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος, των κόγχων ή/και της ρινικής βαλβίδας ώστε να διορθωθούν τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής η ρινοπλαστική είναι η 3η συχνότερη επέμβαση στην πλαστική χειρουργική, ενώ το realself.com την κατατάσει στις επεμβάσεις με την υψηλότερη ικανοποίηση ασθενων (91%) καθώς μία σωστή ρινοπλαστική μπορεί κυριολεκτικά να μεταμορφώσει ένα πρόσωπο!

Τι μπορεί να διορθώσει η ρινοπλαστική:

 • το πάχος της μύτης, ώστε να βρίσκεται σε αρμονία με τις αναλογίες του προσώπου
 • το προφίλ της μύτης: διόρθωση ύβου, βαθουλώματα ή άλλες ασυμμετρίες της ράχης της μύτης
 • το tip της μύτης: η διόρθωση αυτή μπορεί να αφορά στην μείωση ή αυξηση του πάχους, μείωση ή άυξηση της προβολής, αλλαγή του σχήματος κλπ
 • διόρθωση της γωνίας προβολής της μύτης
 • μείωση του μήκους της μύτης
 • ίσιωμα της μύτης και διορθώσεις ασυμμετριών στα πλάγια της μύτης
 • διόρθωση της θέσης, σχήματος και μεγέθους των ρουθουνιών.
 • αποκατάσταση της συμμετρίας της μύτης

Ρινοπλαστική και διόρθωση της αναπνοής - Λειτουργική Ρινοπλαστική:

Πολύ συχνά μία ασύμμετρη μύτη συνδυάζεται με προβλήματα στην αναπνοή, με συχνότερο αίτιο να είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες.

Στην περίπτωση αυτή η ρινοπλαστική συνδυάζεται με τη διόρθωση του διαφράγματος και των υπετροφικών κόγχεων ώστε να επιτύχουμε μαζί με το αισθητικό αποτέλεσμα και καλύτερη αναπνοή.

Σε πιο περιπλεγμένα περιστατικά δυσκολίας αναπνοής μπορεί να χρειάζεται να γίνει χειρουργική αποκατάσταση της αναπνευστικής βαλβίδας που επίσης μπορεί να συνδυαστεί με την αισθητική ρινοπλαστική.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για ρινοπλαστική είναι αυτοί που:

 • Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου.
 • Δεν έχουν προβλήματα υγείας.
 • Είναι μη καπνιστές.
 • Έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για τη συνολική βελτίωση της εικόνας τους.

Πριν από τη ρινοπλαστική:

 • Πιθανόν να χρειαστεί διακοπή ή τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.
 • Είναι χρήσιμη η διακοπή καπνίσματος.
 • Αποφυγή λήψης ασπιρίνης, αντιφλεγμονωδών και φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής.

Η επέμβαση:

Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει είτε με την ανοικτή (Ανοικτή Ρινοπλαστική) είτε με την κλειστή (Κλειστή Ρινοπλαστική) μέθοδο.

Ο Δρ Πάγκαλος χρησιμοποιεί την ανοικτή ή την κλειστή μέθοδο ανάλογα με την ανατομία του ασθενούς και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να πετύχουμε το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση σήμερα γίνεται με βάση της αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής που σέβεται τους ιστους και περιορίζει τον τραυματισμό τους. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στο τελικό αποτέλεσμα όσο και στην περίοδο ανάρρωσης που είναι τώρα ευκολότερη από παλαιότερα.

Η ρινοπλαστική μπορεί να περιλαμβάνει διαμόρφωση του ρινικού διαφράγματος, διαμόρφωση της ράχης της μύτης, διαμόρφωση των άνω και κάτω πλάγιων χόνδρων, αλλαγή του μήκους της μύτης, διαμόρφωση της κορυφής (tip) της μύτης, ακόμα και διαμόρφωση (μέγεθος, σχήμα, γωνία κλπ) των ρουθουνιών. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μοσχευμάτων χόνδρου είτε για να διαμορφώσουμε τη ράχη της μύτης, είτε για να στηρίξουμε ή/και διαμορφώσουμε το tip.

Η μοντέρνα ρινοπλαστική είναι μία χειρουργικά απαιτητική και πολύπλοκη επέμβαση. Δεν είναι σπάνιο, ακόμα και σε μία μύτη που μπορεί να φαίνεται ότι χρειάζεται μονάχα μία μικρή παρέμβαση για να γίνει τέλεια, να χρειαστεί ο Δρ Πάγκαλος να παρέμβει με μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές σε όλα σχεδόν τα ανατομικά της στοιχεία ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι σωστό αισθητικά και λειτουργικά.

Η ρινοπλαστική θεωρείται μία state-of-art επέμβαση καθώς πολύ μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά και είναι σημαντικό ο πλαστικός χειρουργός πέρα από την σωστή τεχνική να διαθέτει και υψηλό αισθητικό κριτήριο.

Μετά από τη ρινοπλαστική:

 • Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια μέρα.
 • Υπάρχει στη ράχη της μύτης ένας νάρθηκας ο οποίος αφαιρείται συνήθως στις 10 μέρες.
 • Τα ράμματα (στην ανοικτή ρινοπλαστική) μπορούν να αφαιρεθούν στις 7 μέρες.
 • Η μύτη πρέπει να προστατεύεται από τραυματισμούς.

Παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής φαίνεται σε 12 μήνες, το περισσότερο οίδημα έχει υποχωρήσει στο 3μηνο, με το 6μηνο να μας δίνει μία καλή εικόνα για το τελικό σχήμα της μύτης.

Πλεονεκτήματα της επέμβασης:

 • Η ρινοπλαστική είναι μία από τις επεμβάσεις με πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών.
 • Μία καλή ρινοπλαστική μπορεί να απογειώσει την αυτοπεποίθηση του ασθενούς.
 • Είναι μία επέμβαση που φέρνει αρμονία και ισορροπία στο πρόσωπο συνολικά.
 • Ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.
 • Η επέμβαση εφόσον γίνει ατραυματικά είναι σχετικά ανώδυνη κατά την ανάρρωση. Περισσότερο ενοχλητική είναι η αίσθηση της πίεσης από τον επιπωματισμό τις πρώτες 24 ώρες μέχρι αυτός να αφαιρεθεί.
 • Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί συγχρόνως να διορθώσει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

Precision | Science | Art

Architectural Rhinoplasty: The new era in rhinoplasty.

Dr Pagkalos’ artistic eye, attention to detail and surgical skills provide his patients with a beautiful nose in complete harmony with their face.

Architectural design is now the keystone of a successful nose job. Geometry has never before been so involved in rhinoplasty surgical planning. All surgical decisions are made on the basis of facial harmony and mathematical algorithms.

Not every nose is the same, but every nose fits each patient’s face perfectly.